Over Hydriade

Hydriaden zijn waternimfen uit de Griekse mythologie. Sommige houden zich op in zout water, andere in zoet water of in de wolken. Hydriade heeft haar wortels in de waterwereld in Nederland. Een wereld waar (waterbouw)technisch gezien Nederland groot in is.

En de waterwereld is een wereld met vele (overheids)organisaties en publieksgroepen die allemaal hun eigen belang hebben en niet altijd beseffen wat de impact van hun gedrag is op het water. En op elkaar. Een complexe wereld, met een rijke technische geschiedenis, waar in de huidige samenleving steeds meer aandacht nodig is voor de mens. Hydriade heeft jarenlange ervaring met watergovernance en met het trainen in governance en interactieve processen.

Hydriade is het bedrijf van Astrid Meier. Voor een beeld van mijn kennis en ervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn-profiel.