Hoe werkt Hydriade?

Niet als een expert die voor al uw problemen een oplossing klaar heeft. Want u krijgt dan wel een oplossing, maar te vaak is daarmee uw probleem niet weggenomen. Bovendien leidt zo’n opgelegde “oplossing” regelmatig tot grote weerstand.

Hydriade start samen met u met het duidelijker krijgen van uw gewenste resultaat én van de huidige stand van zaken. Van daaruit ontwerp ik het pad (of meerdere paden) die bewandeld kunnen worden. Soms is het wenselijk het gewenste resultaat met een groep mensen te bepalen (uw team, of een groep vakgenoten). Dan kan ik uw team of uw groep begeleiden bij het helder krijgen van hun gewenste resultaat, welke soms heel concreet en dichtbij ligt en soms een stip op de horizon is waar u samen heen wilt. Ook begeleid ik vaak het werkelijk realiseren van stappen naar deze gewenste uitkomst. Met een opzet en vorm die de veranderkracht van mensen oproept en laat stromen, waar ze enthousiast van worden en tot actie worden aangezet.

Een concreet voorbeeld hiervan is het opzetten en begeleiden van lerende netwerken, waarin medewerkers kennis en ervaring komen brengen én komen halen. In zo’n netwerk is veel aandacht voor leren (en voor leren te leren), reflecteren en voor praktische toepassing van het geleerde. In Lerend Netwerk Water, Ruimte en Natuur wordt kort omschreven wat een lerend netwerk is en waarvoor het goed gebruikt kan worden.

Hydriade helpt ook meer te bereiken met sessies of congressen waar experts lezingen geven of workshops begeleiden. Want een goede lezing geven of begeleider zijn van een workshop is een vak apart, net als de leraar voor de klas. Zeker wanneer je interactieve sessies wilt waarbij je volop gebruik maakt van de expertise van je deelnemers. Door in enkele korte gesprekken te helpen met de voorbereiding wordt het (leer)effect van een lezing of workshop sterk vergroot.

En Hydriade geeft diverse trainingen op gebied van interactieve processen, omgevingsmanagement, letterlijk luisteren en communiceren, faciliteren en weerstand wegnemen.

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn kernwaarden van Hydriade.

Hydriade is partner in de coöperatie voor communicatie en procesmanagement Waterzaken en van SAWA Associates for Watermanagement and Watergovernance. Ook is Hydriade verbonden aan het Water Governance Centre.