Leren en ontwikkelen

Heeft u er genoeg van conferenties te organiseren waar iedereen een leuke dag had, maar daags erna ‘gewoon weer aan het werk gaat’ zonder werkelijk iets geleerd te hebben? Wilt u samenwerken met uw partners, maar komt dat stroef op gang? Wilt u toe naar een lerende organisatie, maar blijft iedereen bezig met de waan van de dag? Of wilt u graag meer aandacht voor het publiek, maar zetten uw medewerkers de hakken in het zand?

Hydriade traint, faciliteert en begeleidt op gebied van samenwerken, (water)governance en omgevingsmanagement, kennismanagement en procesmanagement.

Hydriade helpt mensen, teams en projecten een stap vooruit. Vaak door ontwikkeling en verandering van binnen uit. Hydriade werkt vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen nodig zijn in een continu veranderende maatschappij. En dat de kracht om blijven leren en ontwikkelen in elk persoon aanwezig is. Net zoals kennis volgens Socrates in iedereen aanwezig is en met de juiste vragen uit iemand gehaald kan worden.

Hydriade heeft veel kennis en ervaring bij verandering in organisaties, met name in de sectoren Ruimte, Water en Natuur. Bijvoorbeeld binnen een overheidsorganisatie die de stap maakte die vaak het “van buiten naar binnen”-denken en werken wordt genoemd. De overgang van een moderne bureaucratie naar een organisatie die past in een postmoderne samenleving met vele mondige burgers. Ook heeft Hydriade ervaring met het opzetten en consolideren van samenwerkingen tussen verschillende overheidsorganisaties, teneinde samen efficiënter te werken. En Hydriade is actief bezig met de – soms voorzichtige – stappen die worden gezet richting verder gaande sociale innovatie.