Resultaat- of mensgericht? Resultaat door mensgericht!

Categories: Geen categorie

We kennen hem (of haar) allemaal: de leider die je werkelijk stimuleert in je werk, die ervoor zorgt dat jij het beste uit jezelf kan halen én die het hele team waar je in werkt een niveau hoger tilt. Die een bepaald natuurlijk gezag uitstraalt en zich vrij beweegt, zonder een zware last op zijn schouders. Wat doet die man of vrouw nu precies zo anders dan de manager die dat niet voor elkaar krijgt? De manager die de hele kar van zijn team continu blijft trekken of opjagen?

Leiderschap

Zo’n echte leider straalt naar de leden van zijn team uit dat:

  • hij het volste vertrouwen heeft in wat iemand kan;
  • iedereen de vrijheid heeft in hoe hij zijn taak invult;
  • iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt over wat hij doet en wanneer;
  • iedereen altijd samen met andere teamleden bepaalt wat en wanneer hij zijn werk doet.

Het enige wat hij doet is op deze onderwerpen een vinger aan de pols houden – en dan nog het meeste op de laatste: continu samenwerken in het team. Want dat zorgt ervoor dat het team verantwoordelijkheid gaat dragen voor de planning.

Hoe doe je dat?

Van alle professionals heeft zeker 95% een aardig beeld van wat hij of zij (goed) kan en wat hij zou willen en kunnen leren. Vraag gewoon of iemand zelf denkt een taak of rol te kunnen! Vertrouw er vervolgens op dat iemand dit dan ook kan en vraag op gezette tijden hoe het degene vergaat. Het draait er hier om voldoende vertrouwen te geven, zonder iemand compleet het bos in te sturen. Hoe je dat doet? Een manier om dit bij jezelf na te gaan is je af te vragen wat voor jou ‘voldoende vertrouwen’ is. Wat gebeurt er als jij te veel vertrouwen geeft? En wat als je te weinig vertrouwen geeft? En hoe ziet dan de middenpositie – voldoende vertrouwen – eruit?

Voor vrijheid bij het invullen van de taak en voor de eigen verantwoordelijkheid van iedereen geldt hetzelfde. Wat is teveel? En wat te weinig? Wat is de middenpositie? Ga ook na hoe dit is voor jouw eigen leider: wanneer krijg jij van hem te veel / te weinig /  voldoende vertrouwen? Voor de bepaling van de middenpositie bij het samenwerken in het team is het nodig het team zelf te betrekken, omdat bij samen nu eenmaal altijd de anderen betrokken zijn.

Wat je dan creeërt?

Dat iedereen plezier heeft in zijn werk en dat mensen datgene doen en op die (werk)wijze waar zij goed in zijn. Daardoor is iedereen betrokken zowel op inhoud als bij (het werk van) de anderen in het team.

Een hecht team: een team waar het veilig is, zodat er ruimte is voor dialoog en debat. Een team ook waar iedereen elkaars kracht en expertise waardeert en waar anderen gevraagd worden die expertise ook in te brengen.

En wonderlijk genoeg zorgt dit ervoor dat zonder direct te sturen op planning of resultaat, je team met plezier tijdige hoog kwalitatieve resultaten levert.