Archive for category: organisatieverandering

Moed en durf nodig voor cultuurverandering

Categories: organisatiecultuur, organisatieverandering

De meeste organisaties kunnen zelf prima definiëren wat hun (nieuwe) visie, missie en strategie is. Ook welke organisatiestructuur daarbij past wordt door het management – soms met enige hulp – mooi neergezet. En enkelen kunnen daarnaast tevens aangeven welke organisatiecultuur zij graag zouden willen zien; welke normen en waarden, houding en gedrag passen bij het (vernieuw(en)de) bedrijf.

De stap van de beschrijving van de visie, missie, strategie en organisatiestructuur naar het implementeren hiervan wordt meestal begeleid door organisatieadviseurs en een communicatietraject. Het communicatietraject zorgt ervoor dat de visie, missie, strategie en organisatiestructuur bij iedereen bekend is. De adviseurs zorgen ervoor dat iedereen in de organisatie begrijpt welke nieuwe plek hij of zij krijgt en waarom. Implementatietraject afgerond. Organisatie vernieuwd.

Is er dan werkelijk vernieuwd? Medewerkers in zo’n “vernieuwde” organisatie blijken maar al te vaak ‘gewoon’ volgens hun oude wijze te blijven werken (en waarom zouden ze ook anders?). En hoe harder er getrokken en geduwd wordt aan deze medewerkers, hoe meer ze de hakken in het zand zetten. Echter: mensen verzetten zich niet tegen verandering an sich, maar verzetten zich wel als iemand anders probeert hen te veranderen.

Zonder aandacht voor de cultuur van de organisatie, zullen weinig organisaties werkelijk vernieuwen. Medewerkers zullen er voor henzelf achter moeten komen hoe de nieuwe normen en waarden zich ‘doorvertalen’ in hun dagelijks werk. Als dat niet gebeurt, verandert er feitelijk heel weinig. Het vernieuwen of veranderen van een organisatiecultuur is een complexe stap die met onzekerheid gepaard gaat, en daardoor een stap waar moed en durf voor nodig is. Want het betekent vaak dat medewerkers minimaal voor enige tijd die onzekerheid voelen. Een lichtere of zwaardere chaos of vertwijfeling voelen. Een chaos die nodig is om daarna tot de nieuwe werkwijze, de nieuwe houding en het nieuwe gedrag te komen. Als het omspitten van een moestuin voordat de nieuwe planten tot bloei kunnen komen.

Begeleiding bieden aan hen die moed en durf hebben om deze stap te zetten, dat is het mooiste werk wat er is!

Astrid Meier
Hydriade
verder in verandering